HOV PRIVACY POLICY

WIJ NEMEN DE PRIVACY VAN PERSOONSGEGEVENS ZEER SERIEUS EN GAAN
ZORGVULDIG OM MET JE PERSOONLIJKE GEGEVENS. 
De Helderse Ondernemers Vereniging (HOV) te Den Helder verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leest u wat we met uw gegevens doen.

Toepasselijkheid
Deze verklaring is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens, zowel online als offline, en gaat over de verwerking van gegevens die u ons zelf ter beschikking stelt.

Gegevensopslag
Helderse Ondernemers Vereniging (HOV) slaat de volgende persoonsgegevens op:
– naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam en adres.
– financiële gegevens (van leden): IBAN en betalingsgeschiedenis

Hoe we u informeren over nieuws en onze activiteiten
Wij kunnen u, los van de informatie op onze website, op de hoogte brengen van nieuws en onze activiteiten via alle gangbare media, bijvoorbeeld per post, per e-mail, per digitale nieuwsbrief, via sociale media of per telefoon.

Doeleinden van gegevensverwerking
Helderse Ondernemers Vereniging (HOV) verzamelt persoonsgegevens op diverse manieren. Het meest uitgebreid is de administratie van onze leden. Daarnaast registreren wij enkele gegevens van onze nieuwsbriefabonnees. Ook bewaren we gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Informatie over gegevensverwerking
Helderse Ondernemers Vereniging (HOV) informeert u over de gegevensverwerking wanneer u lid wordt of u ons op een andere manier uw gegevens toevertrouwt. Als u lid wordt, dan moeten we om fiscale redenen uw gegevens bewaren tot zeven jaar na het einde van uw lidmaatschap. Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, dan bewaren we uw gegevens tot u zich weer uitschrijft.

Beveiliging en uitwisseling
Helderse Ondernemers Vereniging (HOV) zorgt voor een passende beveiliging van uw gegevens, in lijn met de geldende wettelijke eisen. Alleen de bestuursleden hebben toegang tot de ledenadministratie. De gegevens van nieuwsbriefabonnees worden ook gebruikt door een beperkt aantal medewerkers; zij hebben een geheimhoudingsplicht.
De ledenadministratie bevindt zich in applicaties van Microsoft Office (Word, Excel en Outlook). Onze nieuwsbrieven en uitnodigingen worden verzonden via Mail Chimp of CM Tickets. Onze website is gebouwd en wordt onderhouden door de firma Druktemakers te Den Helder.
Alleen als Helderse Ondernemers Vereniging (HOV) hier wettelijk toe wordt verplicht delen we gegevens met toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsautoriteiten.

Uw rechten
U kunt onze ledenadministratie altijd vragen welke gegevens we van u hebben. Als die gegevens niet juist zijn, dan zullen we die op uw verzoek corrigeren. Uw gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden en niet gedeeld met derden, behalve na uw expliciete toestemming.
Wanneer u uw lidmaatschap beëindigt moeten we door de fiscale bewaarplicht uw gegevens nog zeven jaar bewaren. Daarna kunnen uw gegevens alleen nog geanonimiseerd gebruikt worden voor statistieken.

Website, nieuwsbrief en Facebook
Wanneer uw onze website bezoekt, kunnen bepaalde gegevens die zijn gerelateerd aan uw bezoek worden verzameld en geanalyseerd. We kunnen deze gegevens gebruiken om onze website te optimaliseren. We verzamelen geen persoonsgerichte informatie, tenzij u die zelf aan ons stuurt. Wij gebruiken cookies op onze website. Op Facebook houden wij alleen geanonimiseerde statistieken bij.

Wijziging van deze verklaring
Helderse Ondernemers Vereniging (HOV) kan deze verklaring zonder voorafgaande aankondiging wijzigen. De wijzigingen zijn van kracht zodra de nieuwe verklaring is gepubliceerd. We raden u aan om deze pagina regelmatig te bezoeken.

Contact
Voor vragen over inzage en wijziging van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met ons secretariaat via; info@hovdenhelder.nl
Ook voor een verzoek tot verwijdering en alle overige vragen kunt u terecht via dit e-mailadres.

Met vriendelijke groet,
HOV Den Helder,

Peter-Paul Solkesz, voorzitter

 

 

Word ook lid van de HOV!

Uw netwerk vergroten? Uitdagende en inspirerende bijeenkomsten bijwonen? Een kijkje in de keuken nemen bij innovatieve ondernemers in de regio? Lid worden van de Helderse Ondernemers Vereniging (HOV) is voor zowel startende als gevestigde ondernemers de kortste weg naar het ontdekken en benutten van ondernemerskansen. Een eigen stem die gehoord wordt en weten wat er speelt in het Helderse ondernemersklimaat? Word dan vandaag nog lid van de HOV en help elkaar samen succesvol te zijn!
Postbus 325 - 1780 AH - Den Helder
T: 06 - 13 13 49 03 - info@hovdenhelder.nl - www.hovdenhelder.nl